Adatvédelmi szabályzat

A SYNTIOS sp. z o.o. (székhely: Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Lengyelország) (Adatkezelő) jelen Adatvédelmi szabályzatának célja, hogy tájékoztatást nyújtson a QUEST SP által elfogadott politikáról. J. révén:

- a questprofile.hu weboldalon;

- a közösségi fiókok:

- amelyeken a Quest hivatalos oldallal rendelkezik (pl. Facebook); vagy

- amelyeken hirdetéseket tesznek közzé, vagy; amelyekkel a questprofile.it oldalon található beépülő modulokon keresztül interakciókra van lehetőség (Twitter, Facebook, YouTube stb.). A plug-inek olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik az oldal funkcionalitásának bővítését.

- azonnali üzenetküldő csatornák;

Az érintett bármikor gyakorolhatja a 679/2016/EU rendelet 15. és azt követő cikkeiben meghatározott jogait (ideértve: az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését vagy törlését, illetve az érintettet érintő adatkezelés korlátozását, vagy a személyes adatok kezelése elleni jogos okokból történő tiltakozást, továbbá az adathordozhatósághoz való jogot és a megadott hozzájárulás visszavonásának lehetőségét) a +48 68 453 37 00 telefonszámon, vagy a https://questprofile.it/ weboldal "Kapcsolat" részében található e-mailben, vagy a [email protected] e-mail címen. A Quest adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki a [email protected] címen érhető el. Továbbá, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül. Amennyiben úgy véli, hogy jogait megsértették, a 679/2016/EU rendelet 77. cikke értelmében az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat.

A személyes adatok címzettjei

Az oldalról származó adatok továbbíthatók az Adatkezelő által a felhasználók által kért szolgáltatások nyújtása érdekében igénybe vett partnereknek, akik a Quest Sp. J. nevében eljárva adatfeldolgozóként vagy adatkezelőként járnak el. Ezek olyan szervezetek, amelyek a Quest Sp. J. számára feldolgozási vagy eszközszolgáltatást nyújtanak (pl. CRM menedzsment és technikai karbantartás, IT-szolgáltatások a webhely üzemeltetéséhez, a fizetési szolgáltatások kezelése, szállítási és szállítási szolgáltatások stb.) Ezenkívül profilalkotási és direkt marketing célokból az Ön személyes adatai harmadik fél online platformokkal és/vagy közösségi média kezelőkkel is megoszthatók. A teljes lista elérhető a "SYNTIOS sp. z o.o. with registered office in Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Poland" címre küldött levélben a [email protected] címen, vagy az adatvédelmi tisztviselőnknek a [email protected] címen, illetve az ingyenes +48 68 453 37 00 telefonszámon. A személyes adatok hatóságok és/vagy közintézmények számára a jogi kötelezettségeknek megfelelően szintén átadhatók. Az adatfeldolgozás minden esetben úgy történik, hogy garantáljuk az adatok biztonságát és bizalmas jellegét, a rendelet 32. cikkében előírt intézkedések elfogadásával, hogy megőrizzük a feldolgozott adatok sértetlenségét és megakadályozzuk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek azokhoz, pl. a navigációs adatok az igazságszolgáltatás és a rendőrség rendelkezésére bocsáthatók a felelősség megállapítása érdekében az oldalon keresztül elkövetett bűncselekmények vagy az oldal kárára elkövetett számítógépes bűncselekmények esetén. A feldolgozás minden esetben úgy történik, hogy az adatok biztonsága és bizalmas jellege garantált legyen, a rendelet 32. cikkében előírt intézkedések elfogadásával, a feldolgozott adatok sértetlenségének megőrzése és az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása érdekében.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EU-N KÍVÜLRE

A weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelés Olaszországban vagy olyan harmadik felek irodáiban történik, amelyeket az Adatkezelő az ilyen szolgáltatások nyújtásához igénybe vesz. Az Ön adatait az Európai Unión kívül működő szolgáltatók is feldolgozhatják. A Quest Sp. J. az adatok nem európai országba történő továbbítására vonatkozó szabályozásoknak megfelelően vállalja, hogy szükség esetén olyan megállapodásokat köt, amelyek megfelelő szintű védelmet garantálnak és/vagy aláírja az Európai Bizottság határozatában említett általános szerződési záradékokat, a rendelet 46. cikkének rendelkezéseivel összhangban, valamint az Európai Adatvédelmi Bizottság 1/2020 és 2/2020 ajánlásaiban említett biztosítékok végrehajtását. Mindazonáltal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen biztosítékok végrehajtása ellenére az Ön személyes adatainak bizonyos joghatóságokba (különösen az Amerikai Egyesült Államokba) történő továbbítása az Ön személyes adatainak az Olaszországban elismertnél alacsonyabb szintű védelmét vonhatja maga után (például a hatóságok által az adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmekkel szembeni bírósági védelem tekintetében). Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesült Államokra vonatkozóan jelenleg nincs megfelelőségi uniós határozat, és a szolgáltatóra más jogrendszer vonatkozik. E tekintetben az adatvédelem azonos szintje nem garantálható a szolgáltató gondos kiválasztása és a megfelelő, adatvédelmi kötelezettségeket is tartalmazó szerződések megkötése ellenére sem. Az Egyesült Államokba történő továbbítás esetén fennáll annak a kockázata, hogy az Ön adatait az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és felügyeleti célokból feldolgozzák anélkül, hogy Ön számára ugyanazok a jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésre, mint Olaszországban vagy az EU-ban.

 


Az Ön adatainak általunk történő feldolgozása és a WhatsApp használata, beleértve az adatoknak az Egyesült Államokba történő esetleges továbbítását is, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. lit. a) pontja és 49. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. lit. a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul, amelyet Ön az aktív és kezdeti kapcsolatfelvétellel fejez ki. További információért az adatkezelővel a [email protected] e-mail címen vagy az adatvédelmi tisztviselővel a [email protected] címen veheti fel a kapcsolatot.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

 

Feldolgozott adatok

Per "dati personali", nel contesto della presente Informativa sulla privacy, s'intendono informazioni o frammenti di informazioni che potrebbero consentire l’identificazione dell’interessato. In genere questo include informazioni come, per esempio, il nome, il cognome, il nome utente, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, o altre informazioni come, per esempio, l'indirizzo IP, le abitudini di spesa, le preferenze o le informazioni relative allo stile di vita o hobby e interessi.

Navigációs adatok

A Weboldal és az Alkalmazás működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftverek normál működésük során bizonyos személyes adatokra tesznek szert, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használata során magától értetődő. Ezek olyan információk, amelyek jellegüknél fogva a feldolgozás és a harmadik felek birtokában lévő adatokkal való társítás révén lehetővé tehetik a weboldalhoz csatlakozó számítógépek azonosítását. Az adatok e kategóriájába tartoznak a Webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címei vagy domainnevei, a kért erőforrások URI (Uniform Resource Identifier) jelölés szerinti címei, a kérés, a kérés szerverhez történő továbbításának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző számkód (sikeres, hibás stb.) és a felhasználó operációs rendszerére és számítógépes környezetére vonatkozó egyéb paraméterek. A questprofile.it weboldalra látogató felhasználók által generált információkat, amelyeket a Quest Sp. J. a felhasználó számára a weboldalon való optimális navigációhoz, statisztikai elemzéshez és a tartalom testre szabásához - beleértve a reklámokat is - használ, különböző időpontokban felhasználhatja a felhasználó által más alkalmakkor (pl. regisztráció) megadott információk kiegészítésére. További információért kérjük, olvassa el a cookie-irányelvünket.

A felhasználók által önkéntesen megadott adatok

A személyes adatok opcionális megadása bizonyos szolgáltatások eléréséhez vagy a weboldal vagy az alkalmazás megfelelő csatornáin keresztül történő megkereséshez a feladónak a megkeresésekben megadott személyes adatainak későbbi megszerzését vonja maga után, amelyek a megkeresések megválaszolásához szükségesek. Ön dönthet úgy is, hogy nem adja meg adatait, de ha így tesz, a Quest Sp. J. nem biztos, hogy teljesíteni tudja a kérését vagy annak egy részét (pl. regisztráció a questprofile.hu weboldalon).

Fizetési adatok

A fizetési adatok tekintetében a Quest Sp. J. feldolgozhatja a fizetési adatokat (például, de nem kizárólagosan, a hitelkártya számát, a használt hitelintézetet stb.) a digitális fizetési vállalatokon és a hitelkártyás fizetési processzorokon keresztül, hogy lehetővé tegye a kiválasztott termékek megvásárlását, valamint a fizetéssel kapcsolatos státuszra (sikeres/elutasított) vonatkozó további információkat. Minden előre fizetett kártya (pl. PayPal) vagy hitelkártya adatát az adott szolgáltatást üzemeltető szervezetek tárolják, amelyek a Quest Sp. J. külső adatfeldolgozóiként - megfelelő megbízás esetén - vagy a questprofile.hu-n keresztül kapott személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására jogosult önálló jogosultként járhatnak el.

Statisztikai adatok közös feldolgozása a Facebookkal

A Questprofile oldal a Facebookon a "Page Insights" szolgáltatást használja, amely olyan összesített adatokat szolgáltat, amelyek segítenek megérteni, hogyan lépnek kapcsolatba az emberek a Facebook-oldallal. Az e szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás tekintetében a Quest Sp. J. a statisztikai adatok társfeldolgozója a Facebook Ireland Limiteddel ("Facebook Ireland") közösen.

 

Más szóval a Quest Sp. J. az oldal látogatásaiból összesített statisztikai adatokat kaphat a Facebooktól, amelyek segítenek megérteni, hogy az emberek hogyan lépnek kapcsolatba a posztokkal, hirdetésekkel, videókkal stb. annak érdekében, hogy relevánsabb tartalmakat tervezzenek, és olyan szolgáltatásokat fejlesszenek ki, amelyek nagyobb mértékben érdekelhetik a felhasználókat.

 

A Quest Sp. J. például információkat kaphat arról, hogy hány ember vagy fiók tekintette meg, adott hozzá reakciót vagy kommentálta a posztjait, valamint összesített demográfiai adatokat és egyéb információkat, amelyek segítenek megérteni a Quest Sp. J. Facebook-oldalával való interakciókat.

 

A Facebook Insights statisztikai célú feldolgozás jogalapja a Tulajdonos jogos érdeke a relevánsabb tartalom megtervezéséhez és megjelenítéséhez, valamint a felhasználók számára nagyobb mértékben érdekes szolgáltatások fejlesztéséhez, továbbá az oldalára jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések alapján küldött kérések teljesítéséhez.

 

Itt megtekintheti a Facebook Írországgal kötött társtulajdonosi megállapodás lényeges tartalmát, amely meghatározza a Facebook Írország és a Quest Sp. J. mint az oldal adminisztrátora közötti felelősségmegosztást.

 

Itt megtekintheti a Facebook adatkezelési szabályzatát, itt pedig a Facebook Ireland cookie-szabályzatát.

A személyes adatok feldolgozásának célja

A Quest Sp. J. felhasználhatja az Ön személyes adatait a Questprofil használatának felülvizsgálatára. hu oldal, a hirdetési termékei és szolgáltatásai, a Facebook oldala, a promóciók és versenyek hatékonyságának elemzésére, az Ön weboldalon szerzett tapasztalatainak személyre szabására, valamint a weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó statisztikák (névtelen és összesített alapon) áttekintésére, a weboldal használatának egyszerűsítésére és az Ön érdeklődési köréhez és választásaihoz való jobb igazítására, a weboldalon végzett jövőbeli tevékenységeinek és tapasztalatainak felgyorsítására, az Önt érdeklő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatfelvételre, amennyiben Ön ehhez hozzájárult, vagy az Ön kérésének teljesítésére a Quest Sp. J. rendelkezésére bocsátott WhatsApp Business csatornán keresztül.

 

A Quest Sp. J. felhasználhatja azon felhasználók személyes adatait, akik beleegyezésüket adták, hogy személyre szabott és esetleg kért termékeket vagy szolgáltatásokat javasoljon, valamint felajánlja számukra a versenyeken vagy promóciókban való részvétel lehetőségét. Ön bármikor lemondhat arról, hogy a Quest Sp. J.-től üzeneteket kapjon. A Quest Sp. J. által küldött minden egyes közvetlen marketingközlemény tartalmazza az ilyen leiratkozáshoz szükséges információkat és eszközöket.

A Facebook (Messenger) / Instagram oldal kapcsolódó céljai

A Facebook Insight statisztikai céljain kívül az Ön személyes adatai felhasználhatók arra is, hogy az érintett személy által a Facebook oldal vagy Instagram profil falán keresztül vagy a Facebookk oldalunkra (Messengeren keresztül) vagy Instagram profilunkra privát üzenetben küldött konkrét kérésekre válaszoljunk.

A Facebook Business eszközökkel kapcsolatos célok

A Quest Sp. J. jelentéseket kaphat a hirdetéseket megtekintő személyek típusairól és a hirdetések teljesítményéről a Facebookon. Ezek az információk nem teszik lehetővé a Quest Sp. J. számára az Ön azonosítását, kivéve az Ön engedélyével. A Quest Sp. J. például általános demográfiai adatokat és a felhasználó érdeklődési körére vonatkozó információkat kaphat (pl. egy hirdetést egy 35 és 44 év közötti nő nézett meg, aki Nápolyban él és szereti a környezetmérnöki tevékenységeket), hogy a Quest Sp. J. jobban megértse a közönségét. A Quest Sp. J. emellett megtudhatja, hogy a Facebookon megjelenő hirdetések közül melyik vezetett vásárláshoz.

To Top