Visszalépési jog

Elállási utasítások & Elállási nyilatkozat

A. Elállási utasítások

Bevezetés

Fogyasztók, azaz minden olyan egyén, aki olyan célokból jár el, amelyek teljes egészében vagy főként az adott személy kereskedelmi, üzleti, ipari vagy szakmai tevékenységén kívül esnek, jogosultak a szerződést az alábbi feltételek mellett elállni:

Elállási jog

Jogosult arra, hogy indoklás nélkül elálljon ettől a szerződéstől a szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül.

Az elállási időszak véget ér tizennégy nap múlva azon a napon, amikor Ön, vagy egy Ön által kijelölt, a szállítón kívüli harmadik fél fizikailag birtokba veszi az árut.

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket (SYNTIOS Kft., Przylep-Zakładowa 5, 66-015 Zöldhegy, Lengyelország, Telefon: +48660473062, e-mail: [email protected]) döntéséről, hogy eláll a szerződéstől egyértelmű nyilatkozat útján (pl. postai levél, fax vagy e-mail formájában). Használhatja a mellékelt minta elállási nyilatkozatot, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha elállási jogának gyakorlásával kapcsolatos közleményét az elállási időszak lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön a számunkra kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott) indokolatlan késedelem nélkül, és legkésőbb azon a napon, amikor tájékoztatást kapunk az Ön elállási döntéséről. Lehetséges, hogy csökkentjük a visszatérítés összegét a szállított áruk értékcsökkenése miatt, ha az értékcsökkenés az Ön szükségtelen kezeléséből adódik. A visszatérítést ugyanazzal a fizetési módszerrel végezzük, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp egyeztettünk. Mindenesetre Ön nem fog semmilyen díjat viselni a visszatérítés miatt. A visszatérítést addig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kapjuk a terméket, vagy amíg bizonyítékot nem szolgáltat arról, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik történik meg előbb.

Az árut haladéktalanul, de minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk, vagy a OLZA LOGISTIC - Syntios sp. z o.o., Ady Endre 16, 4123, Hencida, Magyarország címre a szerződés elállásának bejelentésétől számított napon. A határidőt betartottnak tekintjük, ha a terméket a 14 napos időszak lejárta előtt elküldi.

Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.

Csak az áru értékének azokból a kezelésekből adódó csökkenéséért felel, amelyek az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához nem szükségesek.

Az elállási jog kizárása és/vagy idő előtti lejárata

Az elállási jog nem érvényesül a fogyasztó specifikációi szerint készített vagy egyértelműen személyre szabott áruk szállítására vonatkozó szerződésekre.

B. Elállási nyilatkozat

Ha el kíván állni ettől a szerződéstől, kérjük, töltse ki és küldje el ezt a nyilatkozatot.

SYNTIOS Kft.
Przylep-Zakładowa 5
66-015 Zöldhegy
Lengyelország

e-mail: [email protected]

Én/Mi (*) ezennel tudatom/tudatjuk, hogy én/mi (*) elállunk a következő áruk (*) értékesítésére / a következő szolgáltatások nyújtására (*) vonatkozó szerződésemtől/szerződésünktől,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Megrendelve (*) ____________ / megkapva (*) __________________

________________________________________________________
Fogyasztó(k) neve

________________________________________________________
Fogyasztó(k) címe

________________________________________________________
Fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha ez a nyilatkozat papíron kerül benyújtásra)

_________________________
Dátum

(*) A megfelelő törlendő

To Top